Neem contact op

Adressen

Voorganger
Ds. H.A. van de Poppe, tel. 06-33656594,
(in noodgevallen evt. 0341-421253),
havandepoppe@icloud.com

Koster
Mw. G. Dijk-Smilde, tel. 038-4441525
Wilgenlaan 11, 8051 AW Hattem

Secretaris bestuur
Mw. M.P. Valk-Schutte, tel. 06-15585502
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl
De Goeijenmarke 50, 8016 LD Zwolle

Penningmeester bestuur
Dhr. M. Verhagen, tel. 06-20369978
penningmeester@vrijzinnigen-hattem.nl
Ruurlosebeek 31, 8033 DW Zwolle

Contactcommissie

De contactcommissie vormt een belangrijke schakel in de pastorale zorg voor de leden en werkt nauw samen met de voorganger. Ieder lid van de commissie heeft een aantal leden waar extra contact mee onderhouden wordt.
De commissie is te bereiken via de coördinator,
Mw. Martine van Melle, tel. 038-4545089
mvmelle@hotmail.com 

Autodienst

Indien u bij het bezoeken van een viering gebruik wilt maken van een vervoersmogelijkheid, dan kunt u bellen met het telefoonnummer dat vermeld staat bij de datum van de betreffende viering.

Telefoonnummers volgen binnenkort.

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
Veenburgerweg 3, 8051 CG Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem