Organisatie

Onze vereniging kent leden en belangstellenden.
Maar natuurlijk is iedereen als gast van harte welkom.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten en het uitvoeren van het beleid zoals dat op de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Bestuur

Bestuursleden

voorzitter a.i.       B.A. Schutte (Bart) 
secretaris              J.H. Biewenga (Tineke)
penningmeester  M. Verhagen (Michiel)
bestuurslid           A. Visser (Akke)

Financieel

Vrijzinnigen Hattem is als vereniging financieel voornamelijk afhankelijk van de vrijwillige bijdragen van leden en belangstellenden, en verder van collectes, donaties, legaten en in beperkte mate van een subsidie.

Vanwege onze ANBI-status (RSIN 804426211) kunt u uw bijdragen als gift opgeven bij uw belastingaangifte.

Altijd welkom, als wat?

Bij onze vieringen is iedereen als gast van harte welkom. Wij bieden u graag de gelegenheid met ons kennis te maken.

Indien u belangstelling heeft om zich bij ons aan te sluiten kunt u contact opnemen met de secretaris of een van de andere bestuursleden.

Als gast

Als gast kunt u geheel vrijblijvend onze vieringen bezoeken om de sfeer te proeven.

Ook bent u welkom bij de door ons georganiseerde lezingen in De Marke,
over diverse actuele maatschappelijke vraagstukken.

 

Als belangstellende

Indien u zich bij ons thuis begint te voelen noemen wij u ‘belangstellend’.

U kunt dan in onze administratie als zodanig opgenomen worden en u ontvangt dan ook de berichten van ons secretariaat.

Als lid

Als u besluit lid te worden van onze vereniging kunt u niet alleen deelnemen aan allerlei activiteiten, maar kunt u desgewenst ook pastorale zorg ontvangen.

Ook heeft u dan stemrecht op de ledenvergadering.

Wij vragen op vrijwillige basis een jaarlijkse bijdrage voor uw lidmaatschap. Wij hopen op een bedrag ter hoogte van 2% van uw netto-inkomen.

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
Veenburgerweg 3, 8051 CG Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem