Inspiratie

Zeven inzichten

In onze gesprekken komen vaak onderstaande gedachten naar voren.

1 – Geloven als zoektocht

Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende woorden daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving, mededogen, hoop, zorg (voor mens en wereld), duurzaamheid, geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

2 – Geloofsgemeenschap

De geloofsgemeenschap wil een gastvrij onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.

3 – Bronnen van geloof

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen.

4 – Geloofsbeleving

Geloven is ook beleven: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van het geheim van het bestaan, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende klanken, van stilte en leegte, van eenheid en heelheid, van schoonheid en troost, van warmte en liefde in een gemeenschap van mensen.

5 – Mens en wereld

Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde. 

6 – Pluriformiteit

Verschillen in opvatting van mensen met verschillende al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.

7 – Vormen en variatie

In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van aansprekende rituelen.

Columns

Hier plaatsen we verschillende columns, zoals de openingsteksten van Tweeluik, het gezamenlijke blad van de afdelingen

Hattem en Heerde, geschreven door de voorgangers. Ook andere korte teksten kunnen hier geplaatst worden.

Spreeuwenzwerm – Anja van de Poppe

Spreeuwenzwerm – Anja van de Poppe

Het verhaal over de vogels en de Simoerg sluimerde nog ergens op de bodem van mijn geheugen. Het fijne wist ik er niet meer van, dus even googelen en gevonden: ‘De samenspraak van de vogels’, een...

Meten – Jasper van der Horst

Meten Op Tweede Kerstdag raakten we aan de praat over KPI´s. Er was iemand in de familie met een nieuwe baan, een uitdagende klus. Toen hij uitlegde wat de bedoeling is van die klus, vielen de...

Dagje uit – Anja van de Poppe

Tegenwoordig ben ik een moeder die bij haar kinderen op bezoek gaat. Niet dat omgekeerd niet het geval is, maar het is het eerste jaar in mijn leven dat ik de trein pak (een auto is maar onhandig in...

Tweeluik

Tweeluik is het gezamenlijke verenigingsblad van Vrijzinnigen Hattem en Vrijzinnigen Heerde.

Binnenkort plaatsen we hier enkele interessante artikelen uit het blad.

 

De Poort van Dijk

Tweewekelijks plaatste onze ex-voorganger Foekje Dijk een column in De Hattemer en soms ook elders.

Dit zijn de laatste columns tot haar afscheid augustus 2021:

Heilig

Meteen bij het lezen van bovenstaand woord zullen bij velen de associaties opgeroepen worden aan een uitleg als: volmaakt. Heilig komt in veel seculiere uitdrukkingen voor, zoals bijvoorbeeld ‘het...

Kritisch

Onlangs las ik een uitspraak van de Dalai Lama, waarin hij stelt: ‘Het doel van religie is zelfbeheersing, niet het bekritiseren van anderen. Wat doe ik allemaal aan mijn boosheid, gehechtheid,...

Ketterij

De Dikke van Dale verklaart de betekenis van dit woord als volgt: ‘een afwijking van de als rechtzinnig gehuldigde geloofsleer’. Maar niet alleen in de geloofsleer kent het een betekenis, ook past...

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
De Goeijenmarke 50, 8016 LD Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem