Wijs

Wat is wijs? Dan hebben we het niet over de wijs van een lied, maar wel over verstandig opereren. Wat is wijsheid? Deze vraag wordt vermoedelijk in de huidige tijd van pandemie, met noodmaatregelen als winkel- en schoolsluiting, avondklok en relletjes, vaak gesteld....

Haat

Regelmatig schiet me de vraag te binnen of er tegenwoordig veel meer sprake is van haatgevoelens dan pakweg veertig jaar geleden. Wellicht wordt die gedachte gevoed doordat er met name via de sociale media vaak zogenoemde ‘hate-mail’ wordt verspreid? Ongeleide...

Contrôle

Soms loop je als denkend mens, met name in coronatijd, tegen een grote leegte aan. Wat kun je dan doen voor elkaar? Het is voor velen een angstaanjagende leegte. En toch … Als klein meisje geloofde ik altijd dat God een gat in de grond was, of een gat in een trui....

Verlangen

Het is een woord dat veel verschillende associaties op kan roepen. Wat bedoelen we wanneer we het woord ‘verlangen’ uitspreken? Op dit moment heerst bij velen de gedachte dat er verlangd wordt naar een coronavrij komend jaar. Weer anderen verlangen naar een mens die...

Aankomen

Nee, dit stukje gaat niet over lijfelijk aankomen van coronakilo’s of anderszins groeien. Het gaat hier om arriveren. Wat betreft de christelijke geloofsgemeenschappen zitten we midden in de zogenoemde adventstijd, de aanloopperiode naar kerst. Het woord ‘advent’ komt...

Bidden

Iedereen doet het! Niet alleen de mens door middel van een dringend verzoek aan de ander of de godheid, ook de meikever, de torenvalk, de hond en het paard kunnen bidden. Dus niet alleen binnen religies wordt er gebeden, ook daarbuiten. Een overtuigd atheïst kan met...