De Dikke van Dale verklaart de betekenis van dit woord als volgt: ‘een afwijking van de als rechtzinnig gehuldigde geloofsleer’. Maar niet alleen in de geloofsleer kent het een betekenis, ook past het beroemde woordenboek de volgende betekenis toe: ‘afwijking, dwaling in de leer op het gebied van wetenschap of kunst: een linguïstische ketterij; hij verkoopt wel meer ketterijen, hij vertelt wel meer wat niet wetenschappelijk juist is.’
Het woord ‘ketterij’ is in bepaalde (kerkelijke) kringen nogal beladen. Wanneer iemand in het verleden van ketterij beschuldigd werd, kon deze gemakkelijk op de brandstapel belanden. Dat gebeurt niet meer, hoewel de huidige tijd ook haar eigen brandstapels kent, helaas. Het woord ‘ketterij’ is gebruikt voor elk geloof of gebruik dat zich niet schikt naar het overheersende spirituele geloof (of anderszins politieke of ideologische overtuiging) van een tijdperk. Gelukkig hebben we op het westelijk halfrond de fysieke brandstapels achter ons gelaten, maar dat neemt niet weg dat het nog steeds een beladen woord is. Misschien is het goed om te bedenken wanneer je een bepaald spiritueel ingeslagen pad ketterij noemt, besef dan dat het jouwe in het begin ook als ketterij werd beschouwd.

Foekje Dijk