Verbonden

Verbonden

In mijn favoriete ochtendblad las ik afgelopen zaterdag een bijzondere passage in een artikel over kwantummechanica. Nee, ik zal niet deze ingewikkelde natuurkundige theorie uit de doeken doen, maar toch ga ik het citaat delen: ‘Een moeder is een moeder omdat ze een...

Wijs

Wat is wijs? Dan hebben we het niet over de wijs van een lied, maar wel over verstandig opereren. Wat is wijsheid? Deze vraag wordt vermoedelijk in de huidige tijd van pandemie, met noodmaatregelen als winkel- en schoolsluiting, avondklok en relletjes, vaak gesteld....

Febr. 2021 – K. v.d. Leij

Wat betekent Vrijzinnigheid voor mij !? In het Fries zeggen we soms tegen iemand: “do bist ek wol in bytsje sinnig” . Dat woord “sinnig “ betekent dat je net een beetje anders bent of doet.  Iets van   ” het op je eigen manier doen,” c.q. beleven. Zoals zovelen ben ik...

Jan. 2021 – W. Gerritsen

Wat betekent vrijzinnigheid voor mij? Voor mij voelt vrijzinnigheid als de emotie die ik soms voel bij een goede soulplaat. Je wordt geraakt maar kunt de emotie niet goed beschrijven. De soulmuziek komt voort uit het bevrijden uit de slavernij. Muziek gaat altijd met...

Haat

Regelmatig schiet me de vraag te binnen of er tegenwoordig veel meer sprake is van haatgevoelens dan pakweg veertig jaar geleden. Wellicht wordt die gedachte gevoed doordat er met name via de sociale media vaak zogenoemde ‘hate-mail’ wordt verspreid? Ongeleide...