Meteen bij het lezen van bovenstaand woord zullen bij velen de associaties opgeroepen worden aan een uitleg als: volmaakt. Heilig komt in veel seculiere uitdrukkingen voor, zoals bijvoorbeeld ‘het doel heiligt de middelen’, of ‘het is mij heilig!’ Iedereen kan er zo nog wat bij verzinnen.
Alle grote godsdiensten hebben ‘heiligheid’ hoog in het vaandel staan, weliswaar met variërende accenten. Zo zijn er heilige bergen, rotsen of plaatsen naast heilige voorwerpen of mensen. Soms verschuift de betekenis een beetje maar over het algemeen is de essentie zowel in de samenleving als in de religies dat heilig iets bijzonders is, iets waar je uiterst zorgvuldig en respectvol mee om moet gaan.
Zo op het oog lijkt niets in onze huidige wereld meer heilig. We zouden dit begrip vandaag de dag op velerlei wijze moeten willen herijken en de diepste betekenis naar voren halen. Bijvoorbeeld door de schepping heilig te verklaren: mens en dier, plant en steen. Even de medemens apart zetten opdat de mogelijkheid geopend wordt om vol respect en bijzonder zorgvuldig die ander te benaderen. Heb je naaste lief, want die is zoals jij!
Heilig? Apart zetten. Dat kán toch niet al te moeilijk zijn?

Foekje Dijk