Inspiratie

Zeven inzichten

In onze gesprekken komen vaak onderstaande gedachten naar voren.

1 – Geloven als zoektocht

Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende woorden daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving, mededogen, hoop, zorg (voor mens en wereld), duurzaamheid, geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

2 – Geloofsgemeenschap

De geloofsgemeenschap wil een gastvrij onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.

3 – Bronnen van geloof

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen.

4 – Geloofsbeleving

Geloven is ook beleven: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van het geheim van het bestaan, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende klanken, van stilte en leegte, van eenheid en heelheid, van schoonheid en troost, van warmte en liefde in een gemeenschap van mensen.

5 – Mens en wereld

Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde. 

6 – Pluriformiteit

Verschillen in opvatting van mensen met verschillende al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.

7 – Vormen en variatie

In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van aansprekende rituelen.

Columns

Hier plaatsen we verschillende columns, zoals de openingsteksten van Tweeluik, het gezamenlijke blad van de afdelingen

Hattem en Heerde, geschreven door de voorgangers. Ook andere korte teksten kunnen hier geplaatst worden.

Kerkje op de Veluwe – Jasper van der Horst

Kerkje op de Veluwe – Jasper van der Horst

Deze zomer was ik in Parijs, een stad waar alles groot is. De gebouwen zijn groot, net als de massa´s mensen die in de rij staan om er even in te mogen kijken. Zelfs bij de Notre Dame is het druk,...

Zomerbrief – Anja vd Poppe

Zomerbrief – Anja vd Poppe

Lieve mensen, Deze zomergroet stuur ik jullie vanuit een klein witgepleisterd huisje in de Sierra de la Safor, ergens in het binnenland aan de Spaanse Costa Blanca. Buiten stijgt het kwik richting...

Iftar – Jasper van der Horst

Iftar – Jasper van der Horst

Voor het eerst heb ik een Iftar meegemaakt. Ik wist niet zo goed wat het was, maar het woord was vaker te horen in de afgelopen maand. Iftar is een gezamenlijke maaltijd tijdens de vastenmaand...

Tweeluik

Tweeluik is het gezamenlijke verenigingsblad van Vrijzinnigen Hattem en Vrijzinnigen Heerde.

Binnenkort plaatsen we hier enkele interessante artikelen uit het blad.

 

De Poort van Dijk

Tweewekelijks plaatste onze ex-voorganger Foekje Dijk een column in De Hattemer en soms ook elders.

Dit zijn de laatste columns tot haar afscheid augustus 2021:

Ketterij

De Dikke van Dale verklaart de betekenis van dit woord als volgt: ‘een afwijking van de als rechtzinnig gehuldigde geloofsleer’. Maar niet alleen in de geloofsleer kent het een betekenis, ook past...

Vingergeheugen

Vingergeheugen De titel van dit stukje komt oorspronkelijk uit de muziekwereld: wanneer muzikanten een lied of muziekstuk zeer vaak spelen, gaan de vingers tenslotte vanzelf hun werk doen. Dan wordt...

Conflicten

Van alle conflicten in de wereld zijn in mijn ogen de meest opvallende: religieuze conflicten. Religies die vrede prediken naast barmhartigheid en tederheid, kunnen letterlijk en figuurlijk...

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Postadres secretariaat
Veenburgerweg 3, 8051 CG Zwolle

 

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem