Inspiratie

Zeven inzichten

In onze gesprekken komen vaak onderstaande gedachten naar voren.

1 – Geloven als zoektocht

Geloof is geen vaststaande overtuiging maar een zoektocht naar zin en betekenis met steeds nieuwe vormen en inzichten. Richting gevende woorden daarbij zijn: vertrouwen, verlangen, verzet, vergeving, mededogen, hoop, zorg (voor mens en wereld), duurzaamheid, geborgenheid en uitdaging, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.

2 – Geloofsgemeenschap

De geloofsgemeenschap wil een gastvrij onderkomen zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar ontmoeting belangrijk is, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.

3 – Bronnen van geloof

Religieuze bronnen zijn de bijbel, de christelijke traditie, humanisme, elementen van andere godsdiensten, kunst en wetenschap, levensverhalen.

4 – Geloofsbeleving

Geloven is ook beleven: intens ervaren van het onzegbare, van het heilige binnen ons, om ons heen en boven ons uit, van het geheim van het bestaan, van verhelderende woorden, beelden en verhalen, van harmonie tussen hoofd en hart, van rustgevende klanken, van stilte en leegte, van eenheid en heelheid, van schoonheid en troost, van warmte en liefde in een gemeenschap van mensen.

5 – Mens en wereld

Ons verlangen gaat uit naar een humane samenleving waar mensenrechten gelden en waar verantwoordelijkheid wordt genomen voor een duurzame omgang met de aarde. 

6 – Pluriformiteit

Verschillen in opvatting van mensen met verschillende al dan niet kerkelijke achtergronden zijn niet bedreigend maar verrijkend; ze vragen om verdraagzaamheid, respect en kritische vragen.

7 – Vormen en variatie

In diensten en activiteiten streven we naar diversiteit van voorgangers en inleiders, met variatie in vormgeving en onderwerpen met behoud van aansprekende rituelen.

Columns – De Poort van Dijk

Tweewekelijks plaatst onze voorganger een column in De Hattemer en soms ook elders. Dit zijn de meest recente columns:

Overtuigingen

Ooit hoorde ik iemand zeggen dat je op moet komen voor je overtuigingen. Diegene voegde er onmiddellijk aan toe dat je niet iedereen tevreden kunt stellen, dus, vervolgde hij: ‘Laat je niet...

Ideeën

We zitten een kopje koffie te drinken en zijn oog valt op het ‘schoolbord’ dat op de keukendeur geverfd is. Daar komen de aan te schaffen boodschappen op te staan, of andere dingen die niet vergeten...

Grote verhalen

‘Het begint grimmiger te worden in Nederland’ aldus de kop van een artikel in mijn favoriete ochtendblad. De coronapandemie haalt niet soms alleen het beste in mensen naar voren, maar ook het...

Denkbeelden

Zeer onlangs waagde mijn favoriete ochtendblad het te verschijnen zonder wereldnieuws op de voorpagina, maar door met de levensgrote vraag te openen: ‘Hoe houden we de moed erin?’ Nu de tweede golf...

Raar

‘Als je dingen al heel lang doet zoals je ze doet, weet je niet meer dat het raar is wat je doet.’ Op het moment dat deze zin aan haar lippen ontsnapt, veren we beiden op. Langzaam komt het denken...

Puntjes…

Je hebt van die mensen die alles graag tot in de puntjes regelen. Het liefst dan ook nog vier of vijf cijfers achter de komma in de berekening meenemen, om alles maar zoveel mogelijk in de hand te...

Tweeluik

Tweeluik is het gezamenlijke verenigingsblad van Vrijzinnigen Hattem en Vrijzinnigen Heerde.

Binnenkort plaatsen we hier enkele interessante artikelen uit het blad.

 

Vieringen
De Notenhof, Sparrenlaan 3-a, Hattem

Secretariaat
secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl

Bankrelatie
NL25 RABO 0325 7224 04 t.n.v. penningmeester NPB Hattem