Het jaar 2021 ligt inmiddels in al zijn volheid voor ons open. Velen vragen zich met mij af: wat zal dit nieuwe jaar brengen? Dezelfde duistere zorgen over die onzichtbare dreiging als in het jaar dat achter ons ligt? Of misschien zijn er enkele heldere en duidelijke lichtpuntjes te ontwaren aan de horizon? Hebben we met de geboorte van het licht, zoals dat door velen met kerst gevierd werd, ook weer wat hoop gekregen voor de toekomst? Het vorige jaar zal hoe dan ook de geschiedenis ingaan als een zeer gedenkwaardig jaar en zal, evenals de periode dat de Spaanse griep toesloeg, nog lang herinnerd worden.

Met een nieuw jaar (ach wat is tijd) voor ogen neigen wij ertoe met veel goede voornemens deze kersverse tijd binnen te stappen. Nu leert de ervaring helaas dat al die goedbedoelde plannen dikwijls al in de eerste maanden stranden. Dat werkt natuurlijk ontmoedigend. Het zou een reden kunnen zijn om er gewoon niet meer aan te beginnen, aan goede voornemens. Toch heeft het wel hele mooie kanten om je niet neer te leggen bij het feit dat soms de dingen niet lukken. Dat doorzetten en opnieuw beginnen loont. Het vereist misschien de nodige discipline, maar, om mijn buurvrouw te citeren ‘vaak wordt discipline tot routine’.

Dit overdenkende schoot mij een citaat van de beroemde filosofe Hanna Arendt te binnen. Zij zegt ergens: ‘De mens is tot een nieuw begin begaafd!’ Een hele mooie gedachte, temeer daar zij een soort van eeuwigheid in zich draagt. Immers, zelfs wanneer een goed voornemen strandt, of wanneer dit maar niet wil lukken, is er telkens weer de (op)gave van opnieuw te kunnen en mogen beginnen. Te weten dat we hiervoor toegerust zijn. Daarbij is het troostend, dat de mens kennelijk dat talent meegekregen heeft. Binnen onze geloofsgemeenschappen zouden we wellicht in de daarbij behorende taal zeggen dat de mens begenadigd is. Misschien is dit wel een mooie nieuwjaarswens om aan elkaar mee te geven, het nieuwe jaar tegemoet: Probeer het vol te houden iets goeds toe te voegen aan de wereld. Mocht dit niet lukken om welke redenen dan ook, bedenk dan daarbij maar dat de mens tot een nieuw begin begaafd is!

Het lijkt haast wel een deel uit het scheppingsverhaal zoals dat opgetekend staat in het eerste testament. Naar beeld en gelijkenis van de EEUWIGE werd de mens geschapen. Begaafd!

Foekje Dijk