Wegens emeritaat van de huidige predikant per september 2021 zoekt de afdeling Hattem e.o van Vrijzinnigen Nederland een nieuwe

Voorganger voor 9 uur per week

Wie zijn wij?

Een geloofsgemeenschap die een gastvrij onderkomen wil zijn voor iedere zinzoeker, een herberg waar levensvragen aan de orde komen, waar mensen aandacht en zorg hebben voor elkaar en voor anderen.
Een actieve en positief kritische gemeenschap die maatschappelijk betrokken wil zijn.
Een vereniging met een stabiel ledental van circa 80 leden en belangstellenden.

Wie zoeken wij?

Een voorganger met een voltooide opleiding, op minimaal HBO-niveau, op het gebied van religie en levensbeschouwing.

Een voorganger:

  • die werkt vanuit de vrijzinnige christelijke en religieus-humanistische traditie,
  • die inspirerende vieringen weet vorm te geven, waarin uit diverse bronnen kan worden geput,
  • die wil werken met bestaande en nieuwe rituelen,
  • die gevoel en aandacht heeft voor pastoraat,
  • die oog heeft voor wat er in de samenleving gebeurt en daarover in gesprek wil gaan (bijv. in kringenwerk)
  • die wil aansluiten bij de kennis, kunde en wijsheid die in de afdeling aanwezig is

Meer informatie vindt u op onze website: www.vrijzinnigen-hattem.nl

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mevr. E. Verhagen, voorzitter beroepingscommissie tel. 038-4525773 bij voorkeur ’s avonds.

Uw schriftelijke sollicitatie met CV graag voor 1 februari 2021 zenden aan:

Vrijzinnigen Hattem
t.a.v. Mevr. J.H.Biewenga,
Veenburgerweg 3, 8051 CG te Hattem
Email: j.bienwenga@kpnplanet.nl