Vrijzinnig zijn is voor mij deel willen uitmaken van een gemeenschap van mensen die in volle vrijheid willen denken, spreken en handelen vanuit de feiten, de ideeën en de inzichten van deze tijd en van daaruit over de mogelijkheden voor de toekomst. Soms harde omstandigheden maar ook mogelijkheden.
Wat mij betreft is in zo’n gemeenschap iedere belangstellende welkom. Er mag aandacht zijn voor de verworvenheden van tradities, al dan niet godsdienstig, ook de eigen traditie. Maar ik heb wel moeite met het gebruik van namen en karakteriseringen voor de eigen gemeenschap zoals christelijk, humanistisch of wat ook. Zelfs de term vrijzinnig is voor sommige mensen problematisch. Ik denk aan een vrije, open, en breed georiënteerde, toekomstgerichte gemeenschap zonder verdere karakteriseringen zoals zinzoekers, geloofsgemeenschap en dergelijke.
Voor mij is een belangrijke inspiratiebron het grote verhaal van bijna 14 miljard jaar ontwikkeling, evolutie die geleid heeft tot het ontstaan van onze aarde, tot een ongelooflijke veelheid gevarieerd. Ook tot mensen die met hun mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren aan verdere ontwikkeling. Een groots proces tussen hoop en vrees. Mijn verlangen is dat we als mensen geïnspireerd meewerken aan het doorgaan van dit grootse proces van denken en mededogen op een weg van vrijheid.
Ik streef naar een levenshouding met aandacht voor verwondering over het bestaan (waar je Goh … tegen zegt), een levenshouding die verantwoordelijkheid wil nemen voor vernieuwend voortbestaan. Een levenshouding vol verlangen naar toekomst met vertrouwen, hoop, toewijding. En met verzet tegen wat geen toekomst heeft en mededogen met slachtoffers daarvan. Een houding die zo het alledaagse leven weet te intensiveren en te overstijgen.

J. Hoeksema