Het bestuur is verheugd Jasper van der Horst uit Zwolle bereid gevonden te hebben tijdelijk onze voorganger te willen zijn nu ds Anja van de Poppe voorlopig geen invulling aan deze functie kan geven.
In principe blijft dhr van der Horst voor een periode van circa een half jaar.
Na diverse andere functies gehad te hebben heeft hij gekozen zich te richten op theologie en levensbeschouwing en heeft de OVP-opleiding in Bilthoven gedaan en heeft gestudeerd aan de Hogeschool Windesheim. Sedert driekwart jaar is hij voorganger bij de vrijzinnigen in Assen. De invulling van de werkzaamheden zal in nauw overleg met het bestuur plaatsvinden.