Het zoeken naar antwoorden op levensvragen is iets van alle mensen, alle tijden, plaatsen, culturen en geloven. In het boek De Zoon van de Gazelle lezen we de filosofische zoektocht van Hayy die op een onbewoond eiland opgroeit en door enkel te filosoferen bij ‘het Mysterie’ uitkomt. Later ontdekt hij dat mensen in de bewoonde wereld dit ‘God’ noemen.
Het oorspronkelijke verhaal stamt uit de 12e eeuw en is van islamitisch filosoof Ibn Tufayl. Filosoof en auteur Sabine Wassenberg en religiewetenschapper Kamel Essabane herschreven dit verhaal om het voor jong en oud toegankelijk te maken en Karuna Wirjosemito voorzag het van mooie prenten. Na ieder hoofdstuk staan filosofische vragen, die universeel zijn, voor de lezer om over na te denken.
Sabine is te gast om te spreken over mystiek en verwondering en om voor te lezen uit het boek De Zoon van de Gazelle. Vervolgens gaat ze met het publiek in gesprek over de diepste vragen van het leven. We voelen de verwondering die ook in het boek te lezen is en manoeuvreren rondom het Mysterie, zoals Hayy ook deed. Als U wilt noemt U het God. Wees welkom.
Na de lezing is er mogelijkheid het boek aan te schaffen en te laten signeren door de auteur.

Sabine Wassenberg is filosoof en auteur van o.m. Mijn ego en ikKinderlogica en vier edities van het Onwijs Grote Filosofie Doeboek. Ze filosofeert met kinderen op scholen, geeft hierin trainingen aan onderwijsprofessionals en geeft individuele consulten.
In Mijn ego en ik reisde ze o.a. door India en sprak ze met Boeddhistische wetenschappers, in De Zoon van de Gazelle dook ze in islamitisch gedachtengoed. In haar overtuiging zit er waarheid in alle geloofsovertuigingen. Ze maakte in dit boek van wat in de Islam God of Allah genoemd wordt, ‘het Mysterie’, om tegemoet te komen aan álle filosofische zoekers.
Sabine is sinds haar jeugd geïnteresseerd geweest in filosofie, maar wist zelf indertijd nog niet wat het was. Daarom juist is haar missie om van filosoferen een vak te maken in het onderwijs en iets gewoons in de opvoeding. Ook om kinderen bewust te maken van de wondere wereld van filosoferen, alwaar het Mysterie altijd voelbaar is.

Zondagmiddag 11 februari 15:00 uur in De Notenhof.
Toegang: vrijwillige bijdrage.