Nu hoor ik u bijna denken: ‘Beluiken? Waar komt ze nu mee aanzetten?’ Wel, beluiken is het tegenovergestelde van ontluiken, beluiken betekent dus ‘afgesloten’.
Aanstaande zondag 11 april 2021wordt in de meeste geloofsgemeenschappen het zogenoemde ‘Beloken Pasen’ gevierd. Beloken is dan weer het voltooid deelwoord van beluiken. Met andere woorden, op Beloken Pasen (sinds het Jubeljaar in 2000 ook wel ‘Barmhartigheidszondag’ genoemd) wordt de kerkelijke paascyclus afgesloten. Duizelt het u al?
In ieder geval is het religieus ingekaderde ritme, ook wel traditie genoemd, in de huidige, onzekere tijd iets om even bij stil te staan en wellicht een navolgenswaardig streven. De seculiere wereld kent niet op deze wijze de afbakening van bepaalde periodes, terwijl juist de coronaperiode dit psychologisch onontbeerlijke ritme mist. Immers, ieder ervaart in deze pandemie dat de ene dag geruisloos in de andere verglijdt. De tijd glijdt als het ware als water door de vingers. Alle dagen worden als gelijk ervaren, nergens wordt er een periode afgesloten en wordt er geen kans gecreëerd om iets nieuws te beginnen.
Hoewel traditie vaak gezien wordt als achterhaald en ouderwets, kan de viering van Beloken Pasen ook in de seculiere wereld betekenis krijgen!

Foekje Dijk