Iedereen doet het! Niet alleen de mens door middel van een dringend verzoek aan de ander of de godheid, ook de meikever, de torenvalk, de hond en het paard kunnen bidden. Dus niet alleen binnen religies wordt er gebeden, ook daarbuiten. Een overtuigd atheïst kan met gemak een schietgebedje doen zonder daarbij ook maar een seconde aan een godheid te denken.

Dit alles schoot razendsnel door mij heen toen iemand citeerde uit een door haar pas gelezen boek: ‘Bidden, dat is verbinding maken met datgene in jezelf wat groter is dán jijzelf.’ Eigenlijk een hele mooie definitie die ieder voor zich een invulling kan geven. Het is niet een dogmatische beschouwing over het gebed, maar geeft de volledige vrijheid om een verbinding aan te gaan met datgene wat in de mens leeft en toch groter is. Bidden is vaak verworden tot een lijstje wensen zoals we die hebben rond de sinterklaastijd. Wanneer een mens bidt, gaat het om verbindingen leggen en tegelijkertijd loslaten. Loslaten van een antwoord, van een wens, van verlanglijstjes. Bidden wordt dan terugkeren naar de bron/Bron van alle zijn en vertrouwen genereren dat het uiteindelijk goed komt. Troost in een schier uitzichtloze coronatijd.

Foekje Dijk