Alleen al bij het zien van het woord ‘dromen’ kan een mens heerlijk wegdromen in dagdromen. Met name in de huidige tijd van onvervulde wensen is het soms een weldaad om het verlangen naar meer vrijheid, naar een stevige knuffel van vrienden of het bezoeken van een concert, neer te leggen in het dromen hierover. 

Vanzelfsprekend zijn er de nachtelijke dromen. Volgens deskundigen droomt ieder mens. Er wordt wel gezegd dat, wanneer je een droom wilt navertellen, je bij het inslapen je voor moet nemen om deze te onthouden. Met een duur woord wordt dit ‘droomincubatie’ genoemd (afgeleid van het Latijnse woord incubatio dat zoiets als uitbroeden betekent). Het verwijst naar de tempelslaap die in de vijfde eeuw voor Christus bij de Grieken en Romeinen gebruikelijk was. Wanneer iemand ziek was, ging zij of hij naar de tempel om te slapen en door middel van een droom te trachten een manier van genezing te kunnen lezen. Dergelijke nachten werden voorafgegaan door uitgebreide reinigingsrituelen en gebed. De volgende ochtend werd de droom voorgelegd aan een priester of geneesheer. In veel wijsheid tradities verwijzen dromen naar een gebied waar liefde heerst. 

Alle reden dus om te blijven dromen! 

Foekje Dijk