Regelmatig schiet me de vraag te binnen of er tegenwoordig veel meer sprake is van haatgevoelens dan pakweg veertig jaar geleden. Wellicht wordt die gedachte gevoed doordat er met name via de sociale media vaak zogenoemde ‘hate-mail’ wordt verspreid? Ongeleide haatprojectielen, die verstuurd worden naar soms volslagen onbekenden, omdat de zender kennelijk ten diepste gekwetst is geraakt door onwelgevallige uitspraken.
Bij het opruimen van mijn bureau kwam ik een papiertje tegen met een uitspraak van Abel Herzberg: ‘Als je blijft haten, blijf je in de macht van de dader …’ Herzberg, ooit slachtoffer van het afschuwelijke nazi-regime, heeft recht van spreken. Als er iemand is die de daders zou kunnen haten is hij het wel. Maar, zo concludeert hij terecht, als je maar blíjft haten geef je de dader nog meer macht dan deze aanvankelijk had.
Deze boodschap zou in de huidige maatschappij veel vaker en duidelijker moeten klinken. Al die hate-mailers zouden zichzelf eens terdege in de spiegel moeten aankijken en zich eerlijk afvragen of ze met hun haatbrieven niet teveel macht toekennen aan die (onbekende) mensen die hen gekwetst of geraakt zouden hebben. Het leven zou er een stuk gemakkelijker op worden.

Foekje Dijk