Het was de Dalai Lama die de wijze woorden sprak: ‘Leer van de fouten van anderen. Je hebt niet genoeg tijd om ze allemaal zelf te maken.’ Een wijze quote met een enorme intrinsieke waarde, die mij tegelijkertijd ook altijd een beetje aan het lachen maakt. Want hoe weet je nu wanneer de ander een fout maakt, en op welke wijze kun je daar dan van leren? Toch is het inderdaad van belang om te leren van fouten uit het verleden, of fouten die zich in het heden aandienen. Met name in deze tijd van herdenken van 4 en 5 mei. Een zinloze wereldoorlog die zo onnoemelijk veel slachtoffers maakte. Oorlogen die er nog steeds zijn: we hebben niets geleerd van de fouten van het verleden. Niet geleerd, dat gesprekken beter werken dan wapens om de wereld veiliger te maken. Het is dan ook zo fout, dat de verplichte geschiedenislessen op de scholen zijn afgeschaft. Om nog maar eens Lea Dasberg te parafraseren: ‘Om verantwoord vooruit te kunnen rijden moet je regelmatig in de achteruitkijkspiegel kijken!’ Laten we in ieder geval binnen de geloofsgemeenschappen blijven kijken naar het zogenoemde Grote Verhaal dat mensen doet leren!

Foekje Dijk