Het is een woord dat veel verschillende associaties op kan roepen. Wat bedoelen we wanneer we het woord ‘verlangen’ uitspreken? Op dit moment heerst bij velen de gedachte dat er verlangd wordt naar een coronavrij komend jaar. Weer anderen verlangen naar een mens die een stukje meeloopt op het weerbarstige levenspad. Of het verlangen naar een aarde waar iedereen de verantwoordelijkheid wil dragen voor het klimaat. Maar ook kun je van iemand verlangen dat hij of zij naar jou luistert, als een eis tot gehoorzaamheid. Wat te denken van heimwee naar de overzichtelijke wereld van vroeger … Een hunkering naar vrede voor de ziel. De innerlijke behoefte om rust te vinden in een omgeving vol onrust.

Nog even en we stappen over de drempel van het oude jaar naar een nieuwe tijd. Binnen onze geloofsgemeenschappen staan we rond deze tijd vaak stil bij het verlangen om de geboorte van het licht met kerst mee te kunnen nemen naar de toekomende tijd. Met name in deze duistere coronaperiode is er die hunkering om dit met elkaar te delen. Toch kan dit slechts op afstand. Desondanks spreek ik het verlangen uit dat het jaar 2021 veel lichtpuntjes mag brengen!
Foekje Dijk