Wat is wijs? Dan hebben we het niet over de wijs van een lied, maar wel over verstandig opereren. Wat is wijsheid? Deze vraag wordt vermoedelijk in de huidige tijd van pandemie, met noodmaatregelen als winkel- en schoolsluiting, avondklok en relletjes, vaak gesteld. Hoe pakken we de zaken aan en wat zullen daarvan de gevolgen zijn? Hoe moet er beboet en veroordeeld worden? Harde hand of zachte dwang? Als het goed is, stellen wijze leiders geen teams samen met alleen mensen die het met hen eens zijn. Immers, zij hebben meerdere mensen nodig die het niet met hen eens zijn, zodat men de eigen blinde vlekken zal herkennen.

Niet iedere politicus is even wijs, vooral niet wanneer de verkiezingen voor de deur staan. Niet iedere politicus weet de juiste toon te treffen, het is onmiskenbaar dat harde taal harde taal oproept. Misschien heeft de vraag ‘wat is wijs’ achteraf gezien toch ook te maken met de wijs van een lied. Immers, het is de toon die de muziek maakt. Onze politici kunnen nog wat leren van de geloofsgemeenschappen waar een bekommernisvolle Eeuwige volgens traditie op de wijs van de lofzangen Israëls troont.

Foekje Dijk